Parlament Europejski i badania pokazują, co warto wziąć pod HR-ową lupę

Z badań wynika, że pracownicy są już zmęczeni obecną kulturą pracy „always on”. Brakuje im równowagi i rozgraniczenia czasu on – off, a także umiejętność pracy w koncentracji. 

21. stycznia 2021 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą prawa pracowników do bycia offline. Nie jest to prawo, ale apel do Komisji Europejskiej o odpowiednią dyrektywę w tej sprawie. Nowe regulacje miałyby dać osobom zatrudnionym prawo do wyłączenia służbowego komputera i telefonu poza czasem pracy lub podczas urlopu. W ten sposób Parlament zwrócił uwagę na ogromny problem, który pogłębia jeszcze pandemia. Problem z brakiem równowagi cyfrowej oraz złą kondycją psychiczną pracowników będących ciągle online.

Badania przeprowadzone w połowie 2020 roku nad wypaleniem zawodowym i jego przyczynami pokazują, że 47% pracowników ma poczucie, że w pracy trzeba być ciągle „podłączonym”, a 37% odczuwa presję, aby stale wykonywać dodatkową pracę1.

Zobaczmy, co mówią badania przeprowadzone w Polsce w sierpniu 2020 roku2. Pracownicy w tym badaniu odpowiadali na pytanie: Jakie Twoim zdaniem są największe wyzwania dla osób pracujących zdalnie? 60 % badanych odpowiedziała, że największym wyzwaniem jest dla nich równowaga praca-dom. 38% odpowiedziała, że jest to poczucie ciągłego bycia w pracy i to, że nie można się „odłączyć”, a 35% za wyzwanie uznała rozproszenie uwagi.

Z przytoczonych badań wynika, że pracownicy są już zmęczeni obecną kulturą pracy „always on”. Brakuje im równowagi i rozgraniczenia czasu on – off i umiejętności pracy w koncentracji. Potrzebują chronić i dbać o swój czas prywatny i możliwość bycia offline. To powszechny problem pracowników umysłowych pracujących zdalnie w czasach rewolucji cyfrowej i pandemii. Wymaga on wprowadzenia kultury i zasad dbania o zdrową równowagę cyfrową, czyli digital wellbeingu.

Co się dzieje z pracownikiem, który jest ciągle online?

  • Jest przebodźcowany, co powoduje stres i przeciążenie.
  • Ma trudności z koncentracją uwagi i kończeniem zadań; spada jego produktywność i zdolności kognitywne.
  • Zaniedbuje obowiązki domowe i relacje, co powoduje konflikty osobiste.
  • Nie ma przestrzeni na regenerację umysłu i odzyskanie energii, co powoduje spadek odporności, przemęczenie i wypalenie.

Zdrowa kultura organizacji to taka, która wspiera pracownika w dbaniu o zdrowy balans off – online, efektywność, energię i dobrostan psychiczny. W dzisiejszych czasach to równowaga cyfrowa lub jej brak w dłuższej perspektywie decyduje o produktywności, zadowoleniu z pracy i samopoczuciu pracownika. 

Czemu warto się przyjrzeć? 

W pracy zdalnej standardem jest to, że pracownik nie tylko spędza 8 – 10 godzin wyłącznie przed niebieskim ekranem, ale też przez większość czasu po pracy jest online. 

Zachęcam do zadania sobie poniższych pytań oraz refleksji, czy brak równowagi cyfrowej dotyczy pracowników mojej organizacji? Czy jako HR wiem, jaka jest sytuacja równowagi on-offline w firmie?

  1. Czy w firmie zostały ustalone jasne zasady higieny cyfrowej i są przestrzegane?
  2. Czy pracownicy potrafią zredukować rozpraszacze i pracować w skupieniu w rzeczywistości, w której nieustannie coś ich rozprasza?
  3. Czy pracownicy muszą być online i odpowiadać na maile wieczorami i w weekendy? 
  4. Czy menedżerowie wiedzą, czym jest równowaga cyfrowa i potrafią o nią dbać?
  5. Czy pracownicy często są przemęczeni i nawet po weekendzie/przerwie wracają niezregenerowani?

Wyzwaniem dla pracodawców jest zadbanie o higienę i równowagę cyfrową, czyli o tzw. digital wellbeing. Warto wyjaśnić, że digital wellbeing zajmuje się tym, jak zmienia się nasze funkcjonowanie pod wpływem technologii, jaki wpływ ma ona na nasze zdrowie fizyczne, psychiczne, procesy kognitywne, a także na naszą pracę. Programy digital wellbeingu uczą tego, jak odpoczywać i regenerować się podczas i po pracy przy ekranach, jak dbać o higienę cyfrową, a także tego, jak zarządzać koncentracją i pracować w skupieniu, aby podnieść produktywność i kończyć zadania. Brak higieny i równowagi cyfrowej jest jednym z najbardziej palących problemów wellbeingu pracowników, który prowadzi do przebodźcowania, stresu, trudności z koncentracją i spadku motywacji. Dlatego firmy już od kilku lat wprowadzają programy digital wellbeingu i starają się budować zdrową równowagę cyfrową w organizacjach i zespołach pracujących zdalnie. Jest to nie tylko mocny trend od 2018 roku, ale konieczność ochrony zdrowia i kondycji psychicznej pracowników. 

Kurs na zmianę

Pracodawcy na szczęście zaczynają rozumieć, że wypoczęty pracownik jest kreatywny i efektywny, ma lepszy nastrój i nastawienie do pracy, może tworzyć nowe strategie i innowacje. Dokładniej i z większym zaangażowaniem wykonuje również swoją pracę. To jest w interesie pracodawcy, żeby jego pracownik był po pracy off, odłączył się, żeby następnego dnia wrócić w pełni energii i zdolności umysłowych. 

W trosce o dobrostan swoich pracowników firmy na całym świecie (np. Google, Microsoft, Telenor, Orange) wprowadzają kompleksowe programy Digital Wellbeing, które pomagają budować takie środowisko pracy, które podnosi efektywność pracowników i zespołów, przy jednoczesnym obniżeniu stresu cyfrowego i przeciążenia informacyjnego. Efektem takich programów jest min. stawianie indywidualnych granic między byciem on i off, wprowadzanie kultury równowagi i higieny cyfrowej. W celu podniesienia produktywności, innowacyjności i poprawy ogólnego dobrostanu pracowników.

Źródła:

1 https://www.studyfinds.org/average-worker-career-burnout-age-32/

2 Raport: „Zaangażowanie w czasie pandemii. Wpływ COVID-19 i zdalnego trybu pracy na efektywność polskich firm”, MC2 Innovations, Hays Poland, Uniwersytet SWPS, 2020

Zarządzanie zespołem rozproszonym

Szkolenie skierowane jest do liderów i menedżerów zespołów rozproszonych i hybrydowych, którzy chcieliby podnieść stan swojej wiedzy i umiejętności zdalnego zarządzania. 

Cel: Podniesienie efektywności pracy zdalnej poprzez zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności menedżerów w zakresie zdalnego zarządzania,a także wyposażenie ich w niezbędną wiedzę psychologiczną niezbędną do budowania zaufania, zaangażowania i motywacji zespołu rozproszonego.  

Program obejmuje:  

* Program szkolenia może obejmować różne moduły i aspekty zdalnego zarządzania, w zależności od potrzeb uczestników. 

Automotywacja i poczucie zaangażowania

Trening wzmacniający automotywację i poczucie zaangażowania 

Dzięki tym warsztatom trwale podniesiesz zaangażowanie oraz poziom satysfakcji pracowników. W warsztatach zespołowych wzmocnisz więzi, wzajemne wsparcie i zaangażowanie w pracę zespołu. 

PROGRAM OBEJMUJE:

środowisko VUCA Odporność psychiczna

W programie przekazujemy pracownikom zestaw praktycznych umiejętności budowania i wzmacniania odporności i siły psychicznej, która jest kluczowa dla osób pracujący w zmiennych warunkach i narażonych na stres i presję i duże wyzwania. 

PROGRAM OBEJMUJE:

* Dodatkowo możemy przeprowadzić dla pracowników pomiar kwestionariuszem MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire) – to innowacyjne, naukowo opracowane narzędzie do mierzenia Siły i Odporności psychicznej. 

Stres i praca pod presją

Proponujemy Państwu wielokrotnie sprawdzony i kompleksowy program zarządzania stresem, w którym pokazujemy strategie radzenia sobie z napięciem działające na różne obszary: umysł, emocje i ciało.  

Celem jest to, aby uczestnicy:

Dotychczasowe doświadczenia naszych trenerów w realizacji programów radzenia sobie ze stresem u kluczowych klientów: 

Szkolenia i warsztaty dla Brainstorm Group programy w Valeant Pharmaceuticals, Ikea, Katowickie Centrum Onkologii, Strabag, S&T, BraviGo Trade, KRUK S.A., Allegro.