Często pytacie nas na wstępnej konsultacji: jak wyglądają wdrożenia digital wellbeing w organizacjach? Dziś więc artykuł, który nakreśli Wam nasze podejście do tematu. Sposobów wdrożeń jest kilka i zależy to od „palących problemów” organizacji. Niektóre firmy najpierw postanawiają poszerzyć świadomość pracowników ma temat higieny cyfrowej i zamawiają webinary open, by każdy mógł się wdrożyć […]
Nowym źródłem stresu jest dla nas praca przed ekranem komputera i telefonu. To tzw. stres cyfrowy lub technostres. Czy ten rodzaj stresu dotyczy Ciebie lub Twojej organizacji? W tym artykule dowiesz się, czym jest stres cyfrowy, jak się jego przejawia i jak sobie z nim radzić na poziomie organizacji i pracownika. Technologia może wypełnić […]
Z badań wynika, że pracownicy są już zmęczeni obecną kulturą pracy „always on”. Brakuje im równowagi i rozgraniczenia czasu on – off, a także umiejętność pracy w koncentracji.  21. stycznia 2021 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą prawa pracowników do bycia offline. Nie jest to prawo, ale apel do Komisji Europejskiej o odpowiednią dyrektywę […]
Ubiegły rok to okres, w którym wszyscy przeżywaliśmy trudne chwile gasząc niespodziewany pożar wywołany pandemią COVID-19. Z dnia na dzień musieliśmy dostosować się do nowej, ciągle zmieniającej się sytuacji i uczyliśmy się, jak funkcjonować w tej niepewnej dla rzeczywistości. Rok 2021 będzie rokiem optymalizacji i przemyślanych zmian nie tylko dla dużych korporacji, ale również […]
…że Parlament podjął ważną kwestię dotyczącą dobrostanu pracownika, a  problem jest zauważony w mediach. Dlaczego? Ponieważ jest to przyczynek do światowej dyskusji o higienie cyfrowej w pracy. To również doskonała okazja by porozmawiać o braku równowagi bycia on – off, która ma negatywny wpływ na nasze zdrowie, relacje i ogólną kondycję psychofizyczną. Parlament Europejski […]
Praca zdalna to dla pracowników i ich menedżerów nowa sytuacja, dlatego wielu ciągle się uczy, testuje, szuka optymalnych rozwiązań. Dodatkowo w czasach pandemii wiele firm musiało wprowadzić zmiany globalne w procesach i zarządzaniu, z tego powodu zabrakło czasu na refleksję, jak mój zespół radzi sobie w nowej sytuacji, czy moi pracownicy potrafią pracować zdalnie? […]
Z powodu pandemii byliśmy zmuszeni z dnia na dzień przenieść się całkowicie do świata on-line. Praca zdalna stała się naszą codziennością. Prawda jest taka, że jest to wielki eksperyment: pracownicy nie wiedzą, jak pracować zdalnie; liderzy zastanawiają się jak taką pracą zarządzać, by utrzymać zaangażowanie pracowników i zadbać o ich równowagę cyfrową. Po co? […]
Widzimy na rynku dwa wielkie trendy rozwoju: cyfryzacja i robotyzacja. Tym zmianom towarzyszy, wymuszone przez sytuację, przestawianie się firm na pracę zdalną. W takich kierunkach idą dzisiaj firmy i biznesy wspierane przez technologie, ale wiele naszych umiejętności i metod organizacji pracy pozostaje w tyle. O pracy zdalnej przeczytasz Tutaj. Część pracy prostej i powtarzalnej […]

Zarządzanie zespołem rozproszonym

Szkolenie skierowane jest do liderów i menedżerów zespołów rozproszonych i hybrydowych, którzy chcieliby podnieść stan swojej wiedzy i umiejętności zdalnego zarządzania. 

Cel: Podniesienie efektywności pracy zdalnej poprzez zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności menedżerów w zakresie zdalnego zarządzania,a także wyposażenie ich w niezbędną wiedzę psychologiczną niezbędną do budowania zaufania, zaangażowania i motywacji zespołu rozproszonego.  

Program obejmuje:  

* Program szkolenia może obejmować różne moduły i aspekty zdalnego zarządzania, w zależności od potrzeb uczestników. 

Automotywacja i poczucie zaangażowania

Trening wzmacniający automotywację i poczucie zaangażowania 

Dzięki tym warsztatom trwale podniesiesz zaangażowanie oraz poziom satysfakcji pracowników. W warsztatach zespołowych wzmocnisz więzi, wzajemne wsparcie i zaangażowanie w pracę zespołu. 

PROGRAM OBEJMUJE:

środowisko VUCA Odporność psychiczna

W programie przekazujemy pracownikom zestaw praktycznych umiejętności budowania i wzmacniania odporności i siły psychicznej, która jest kluczowa dla osób pracujący w zmiennych warunkach i narażonych na stres i presję i duże wyzwania. 

PROGRAM OBEJMUJE:

* Dodatkowo możemy przeprowadzić dla pracowników pomiar kwestionariuszem MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire) – to innowacyjne, naukowo opracowane narzędzie do mierzenia Siły i Odporności psychicznej. 

Stres i praca pod presją

Proponujemy Państwu wielokrotnie sprawdzony i kompleksowy program zarządzania stresem, w którym pokazujemy strategie radzenia sobie z napięciem działające na różne obszary: umysł, emocje i ciało.  

Celem jest to, aby uczestnicy:

Dotychczasowe doświadczenia naszych trenerów w realizacji programów radzenia sobie ze stresem u kluczowych klientów: 

Szkolenia i warsztaty dla Brainstorm Group programy w Valeant Pharmaceuticals, Ikea, Katowickie Centrum Onkologii, Strabag, S&T, BraviGo Trade, KRUK S.A., Allegro.